Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Únor 2014

27. 2. 2014 12:32

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 2.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A ): Z krátkého čtení z knihy proroka Izaiáše můžeme poznat, jak dokáže člověk hřešit proti Bohu i takovým proviněním, které ve vztahu mezi lidmi…


21. 2. 2014 11:38

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy (IA): Úryvek ze třetí knihy Mojžíšovy je součástí sbírky zákonů obecně označované názvem „Kodex svatosti“. Hospodin zde vymezuje vlastní rozhodnutí…


14. 2. 2014 17:22

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IA): Nejvýznamnějším bodem poselství dnešního slova Božího z knihy Sirachovcovy je téma dvou cest, cesty života a cesty hříchu a smrti. Podle autora Bůh…


6. 2. 2014 17:19

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše ( I): Autor dnešního textu z knihy proroka Izaiáše na Boží pokyn ukazuje lidu Izraele po návratu z vyhnanství cestu k pravé zbožnosti. Každý si má…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio