Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2014

30. 5. 2014 13:55

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 1.6.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A) Sk 1,12 -14: Podle Lukášova díla Skutky apoštolů byli po nanebevzetí Ježíše uváděni do křesťanského života v Jeruzalémě další a další lidé, kteří…


29. 5. 2014 11:08

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 29.5.2014 - čtvrtek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 1,1 -11: Ježíš po svém vzkříšení poskytnul apoštolům mnoho důkazů o tom, že mezi nimi nadále žije. Po čtyřicet dní se jim…


22. 5. 2014 14:57

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 25.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 8, 5 -8. 14 -17: Duch svatý je duší církve a tvoří s ní jednotu. Vede její učedníky, dává jim moc uzdravovat, koordinuje jejich misijní…


15. 5. 2014 13:47

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 18.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 6, 1-7: Společenství prvotní církve v Jeruzalémě se postupně rychle rozrůstalo. To vyvolalo potřebu dalších a dalších služeb. Z toho, jak o…


8. 5. 2014 12:51

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 11.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14a. 36-41: Ukřižovaný Ježíš je Mesiáš a Pán. To bylo jádro závěru první slavnostní promluvy apoštola Petra k lidu, jak uslyšíme dnes při…


2. 5. 2014 18:35

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 4.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14.22-28: Duch svatý sestoupil o Letnicích na apoštoly a proměnil je ve zcela nové lidi, kteří se stali horlivými svědky vzkříšeného Krista.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio