Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2015

28. 1. 2015 17:17

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 18, 15 -20: Bůh zasahuje do společenství lidí a jejich života. Někoho zvláštním způsobem vybere a obdaruje. Vyčleňuje ho z obvyklého životního stylu,…


22. 1. 2015 13:05

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ-25.1.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše (IB) Jon 3, 1 -5. 10: V úryvku z knihy proroka Jonáše je skryta výzva k obrácení všem, kteří velmi zhřešili. Na Jonášovo kázání tehdy odpovídali obyvatelé…


14. 1. 2015 18:18

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 14.1.2018 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Samuela (IB) 1 Sam 3, 3b -10. 19: V našem těle jako v chrámě přebývá Duch svatý. Bůh dbá na to, abychom měli k Němu blízko a kdykoli Ho slyšeli. První čtení je…


8. 1. 2015 12:55

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – neděle -11.1.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I B) Iz 55, 1 -11: Pod obrazem velkolepé hostiny nás prostřednictvím proroka Izaiáše Bůh zve, abychom i my na ní dobře naslouchali jeho slovu. Boží…


5. 1. 2015 8:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2015 – úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 60, 1 -6: Velké proroctví vyslechneme z knihy Izákovy. Všechny národy budou prozářeny světlem vycházejícím z nebeského Jeruzaléma. Budou…


1. 1. 2015 18:48

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ – 4.1.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IB) Sir 24, 1 -4. 12 -16: Úryvek z knihy Sirachovcovy je chvalozpěvem na ztělesněnou Boží moudrost, opěvující svrchovanost Boha, před jehož tváří…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio