Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Únor 2015

3. 3. 2015 13:59

3. NEDĚLE POSTNÍ - 8.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB) Ex 20, 1 -17: Bůh zjevil lidstvu svůj Zákon. Obsahuje základní mravní předpisy a pravidla pro život člověka, shrnuté v desateru přikázání. Četbou z knihy…


25. 2. 2015 18:16

2. NEDĚLE POSTNÍ -1.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I B ) Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: Poté, když praotec Abrahám obstál ve zkoušce víry a poslušnosti, kterou ho Hospodin prověřil, Bůh Abraháma požehnal a…


19. 2. 2015 12:30

1. NEDĚLE POSTNÍ - 22.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB) Gn 9, 8 -15: V době potopy, tak jak je popisována v první knize Mojžíšově, milující a slitovný Bůh žehná všemu živému, co existuje a s člověkem uzavírá…


12. 2. 2015 17:27

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.2.2015 Liturgické texty •Komentář k 1. čtení ze třetí knihy Mojžíšovy (IB) Lv 13, 1 -2. 45 -46: Důstojnost patří k základním hodnotám lidské existence a považuje se za nejvyšší hodnotu související s kvalitou života. Z…


4. 2. 2015 17:04

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 8.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (IB) Job 7, 1 -4. 6 -7: Odedávna znepokojuje člověka otázka, proč existuje zlo a proč musí trpět nevinný člověk. Těmito myšlenkami se zabývá kniha Job, z níž…


1. 2. 2015 16:33

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – pondělí - 2.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V) Mal 3, 1 -4: Prorok Malachiáš předkládá národu naději do budoucna. Blíží se den, kdy Bůh znovu podstatným způsobem zasáhne do…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio