Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Březen 2015

23. 3. 2015 12:14

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – středa - 25.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V str. 190) Iz 7, 10-14: Prorocká slova, která vyslechneme v prvním čtení, pronesl prorok Izaiáš k judskému králi Achazovi už kolem roku 732…


19. 3. 2015 17:22

5. NEDĚLE POSTNÍ - 22.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I B) Jer 31, 31 -34: V období nejvyššího ohrožení existence vyvoleného národa vložil Hospodin do úst proroka Jeremiáše slova naděje. Stala se zaslíbením…


16. 3. 2015 14:19

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA – čtvrtek -19.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (V str. 187) 2 Sam 7, 4 -5a. 12 -14a. 16: Ze svého rozhodnutí se Bůh člověku po etapách postupně dává poznat tím, že mu vyjevuje svá tajemství,…


11. 3. 2015 9:00

4. NEDĚLE POSTNÍ -15.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik (IB) 2 Kron 36, 14 -16. 19 -23: Vyvolený národ okusil za svoji nevěrnost Bohu hořkou zkušenost dlouhých let utrpení ve vyhnanství. Závěrečné verše čtení z knihy…


3. 3. 2015 13:59

3. NEDĚLE POSTNÍ - 8.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB) Ex 20, 1 -17: Bůh zjevil lidstvu svůj Zákon. Obsahuje základní mravní předpisy a pravidla pro život člověka, shrnuté v desateru přikázání. Četbou z knihy…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio