Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Duben 2015

29. 4. 2015 17:16

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 3.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I B) Sk 9, 26 -31: Apoštol Pavel byl od počátku svého radikálního obrácení ke křesťanství obdařen zvláštní Boží milostí k horlivému vykonávání služby Kristova…


22. 4. 2015 23:29

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 26.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 4, 8 -12: První Boží přikázání nám ukládá, abychom uctívali pouze jednoho Boha, našeho Pána. Z toho pro nás vyplývá povinnost nevyznávat boha jiného,…


15. 4. 2015 16:54

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 19.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 3, 13 -15. 17 -19: Podle čtení ze Skutků apoštol Petr ve svých promluvách veřejně vytýkal lidu, že stržen nezkrotnými vášněmi naléhal vydat Ježíše na…


8. 4. 2015 0:06

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 12.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I B) Sk 4, 32 -35: Apoštolové, kterým byl zjeven zmrtvýchvstalý Ježíš, předávali o tom, podle čtení ze Skutků apoštolů, rodící se křesťanské obci působivé…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio