Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2015

26. 5. 2015 11:16

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – neděle – 31.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 4,32-34. 39-40: Bůh je jeden. Člověku se podle Písma zjevuje ve třech osobách. Autor dnešního čtení ze starozákonní knihy Mojžíšovy…


20. 5. 2015 16:18

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle - 24.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 2, 1-11: Dnešní slavností Seslání Ducha svatého končíme velikonoční dobu. Ze Skutků apoštolů budeme číst o zázraku, který se udál o…


14. 5. 2015 23:43

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 17.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 1,15-17. 20-26: Apoštol Lukáš je jediný z evangelistů, který za své evangelium připojuje druhou knihu nazvanou Skutky apoštolů. Zaznamenává v ní…


12. 5. 2015 16:10

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –14.5.2015 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 1, 1-11: Dnešní čtení z Lukášových Skutků apoštolů nám nabízí stručné shrnutí Ježíšova veřejného působení až do okamžiku, kdy byl vzat do nebe.…


6. 5. 2015 13:13

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 10.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-45: Na příběhu obrácení představitele římské okupační armády setníka Kornelia, popsaném ve Skutcích apoštolů, je možné poznat, že…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio