Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2015

1. 7. 2015 23:10

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE – neděle - 5.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Dnešní datum, v našem občanském kalendáři zařazené mezi státní svátky, připomíná odkaz křesťanské misie sv. Cyrila a…


28. 6. 2015 17:47

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA – pondělí 29.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 12,1-11: Když při dnešní slavnosti vzpomínáme význam a zásluhy apoštola Petra pro církev, připomeňme si též, že byl od mocných tehdejšího…


24. 6. 2015 16:40

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 1, 13-15; 2,23-24: Všechna tři dnešní čtení k nám promlouvají o životě, který nikdy nekončí. Vždyť Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tedy i k…


18. 6. 2015 14:27

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (IB) Job 38,1. 8-11: Krátký úryvek z knihy Job, vycházející z podobenství obrazu moře, si znovu připomeňme, až budeme naslouchat dnešnímu evangeliu. Nebezpečné moře…


11. 6. 2015 15:09

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 14.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (IB) Ez 17, 22-24: Proroctví z knihy Ezechiela můžeme chápat i jako předzvěst Markova evangelia. S použitím přirovnání texty dnešních čtení z Písma…


8. 6. 2015 16:13

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA– pátek 12.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ozeáše (IB) Oz 11, 1. 3-4. 8c-9: Bůh miluje svůj lid. Byl u jeho zrodu, zjevoval se mu, pečoval o jeho růst, vychovával, učil a ochraňoval ho…


4. 6. 2015 14:05

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB) Gn 3,9-15: Kdo je člověk? Náboženský pohled na „počátky světa“po čtení z knihy Genesis jej vidí jako bytost podléhající pokušení a zlu, „rozpolcenou“…


2. 6. 2015 12:17

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – 4.6.2015 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB) Ex 24,3-8: Smlouvu, o které se zmiňuje autor prvního čtení, slavnostně ustanovil Hospodin a nabídl ji k užití svému lidu. Uzavření…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio