Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červenec 2015

28. 7. 2015 17:15

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 2.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB) Ex 16,2-4. 12-15: Židovský národ, putující pouští mnoho let z egyptského otroctví domů, trpěl nedostatkem pitné vody a jídla. Byli hladoví a žízniví a…


22. 7. 2015 14:24

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské. (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh o zázračném rozmnožení chleba jedním ze služebníků Božích, vybraný z druhé knihy Královské, je předobrazem zázraku, který…


15. 7. 2015 0:00

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB) Jer 23, 1-6: Proroctví Jeremiášovo, s nímž nás seznamuje dnešní čtení, obsahuje hlubokou nespokojenost Hospodina s vládou posledních panovníků…


7. 7. 2015 21:59

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 12.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IB) Am 7, 12-15: Proroci jsou lidé, kteří mluví ve jménu Boha a jejich výroky mají proto velkou sílu. Hlásat Hospodinovo slovo je hlavním posláním proroků…


1. 7. 2015 23:10

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE – neděle - 5.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Dnešní datum, v našem občanském kalendáři zařazené mezi státní svátky, připomíná odkaz křesťanské misie sv. Cyrila a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio