Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Srpen 2015

27. 8. 2015 0:01

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 30.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 4,1-2. 6-8: Bůh vepsal do duše každého jednotlivého člověka přirozený morální zákon. Zahrnul do něj pravidla chování, podle kterých se všichni v…


19. 8. 2015 12:39

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IB) Joz 24,1-2a. 15-17. 18b: Komentáře ke čtením jsou směrovány k tématu Učící se církve „Slavení eucharistie“. V úryvku z knihy Jozue autor, kromě popisu…


13. 8. 2015 13:00

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (IB) Př 9,1-6: V osobě Moudrosti, o které dnes budeme číst, se skrývá sám Bůh. To On zve všechny členy Boží rodiny ke společnému stolování a k účasti na…


12. 8. 2015 20:21

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - 15.8.2009 – sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: Text knihy Zjevení, plný symbolů, zobrazuje drama lidských dějin i pomocí kosmických obrazů. Janovo zjevení…


6. 8. 2015 16:02

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -9.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1Král 19, 4-8: Když prorok Eliáš, prchající před pomstou Jezabel, zlé a bezohledné manželky pohanského krále Izraele Achaba,sedá na poušti k odpočinku,…


4. 8. 2015 12:38

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2015 –čtvrtek Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Vidění proroka, o kterém dnes budeme číst z knihy Danielovy, můžeme chápat jako zjevení zvěsti o dovršení dějin v Božím království. Na jednom z…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio