Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Září 2015

30. 9. 2015 11:53

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.10.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB) Gn 2, 18-24: Muž a žena byli Bohem stvořeni, aby se stali „jedním člověkem“, aby vytvářeli jednotu a vzájemně se doplňovali. Jejich jednota je…


25. 9. 2015 13:45

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA - pondělí - 28.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6, 9-21: Při dnešní slavnostní bohoslužbě, kdy si připomínáme význam osobnosti svatého Václava, můžeme potvrdit vhodnost výběru…


24. 9. 2015 0:38

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 27.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB) Nm 11,25-29: Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy nás seznamuje s náznakem postupného utváření vlády vyvoleného národa během jeho putování k zaslíbené…


16. 9. 2015 21:52

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 2, 12a. 17-20: Bezbožníci, o nichž budeme číst z knihy Moudrosti, jsou lidé, kteří odmítli Boha a vzpírají se mu tím, že nedodržují přikázání Božího…


9. 9. 2015 18:31

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 13.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 50,5-9a: Hospodin ty, kteří v Něho věří, obdařil milostí, zvanou též milostí posvěcující, ke schopnosti slyšet a uvěřit v Boží slovo o spáse a…


3. 9. 2015 17:05

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -6.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 35, 4-7a: V tomto biblickém textu zvěstuje všemohoucí Hospodin ústy proroka Izaiáše svému lidu, na nějž ještě před nedávnem doléhala tíha…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio