Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2016

25. 5. 2016 18:32

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 29.5.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 8,41-43: Když král Šalomoun pronesl v Jeruzalémě u příležitosti posvěcení chrámu řeč, pomodlil se pak nejen za sebe a za lid Izraele, ale i za…


23. 5. 2016 11:59

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -26.5.2016 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 14,18-20: Melchizedech, o němž se dočteme v první knize Mojžíšově, byl král a velekněz. Přinesl Abrahamovi, vracejícímu se z vítězné…


18. 5. 2016 16:07

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – neděle -22.5.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (IC) Př 8,22-31: V Bohu od věčnosti sídlí Moudrost. Ona se stává pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo moudrosti Boží…


12. 5. 2016 18:33

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO –15.5.2016 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 2,1-11: Událostí, při které byl o Letnicích 50. den po Velikonocích do Jeruzaléma seslán Duch svatý, tak jak ji popisuje apoštol Lukáš…


6. 5. 2016 17:21

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 8.5.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 7,55-60: Zmínkou o Šavlovi uvádí apoštol Lukáš ve Skutcích apoštolů na scénu muže, který je zde zatím nepřítelem Štěpána i Ježíše. Později však se po…


2. 5. 2016 18:53

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –5.5.2010 – čtvrtek Liturgické texty: Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 1,1-11: Apoštol Lukáš nám v úryvku ze Skutků apoštolů představuje veškeré Ježíšovo dosavadní působení jako cestu, která se definitivně naplňuje…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio