Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2016

30. 6. 2016 14:32

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,10-14c: Čtení z knihy proroka Izaiáše patří k velkým projevům radosti a útěchy z přítomnosti a díla Páně. Zaslíbení příchodu Mesiáše se vine celým…


27. 6. 2016 16:41

SLAVNOST SVATÉHO PETRA A PAVLA – 29.6.2016 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů ( V) Sk 12,1-11: Dnešní slavnost je věnována vzpomínce na dva nejvýznamnější apoštoly prvotní církve Petra a Pavla. Petra vyvolil Ježíš jako…


24. 6. 2016 13:56

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE – 24.6.2010 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 49,1-6: Dnes slavíme narození předchůdce Páně a proroka Jana Křtitele, který později zahájil své působení v Judské poušti.…


23. 6. 2016 8:00

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE – 24.6.2010 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 49,1-6 Dnes slavíme narození předchůdce Páně a proroka Jana Křtitele, který později zahájil své působení v Judské poušti.…


22. 6. 2016 13:32

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.6.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21: V příběhu z první knihy Královské čteme, jak byl z příkazu Hospodina povolán k prorocké službě Elizeus, následovník proroka…


15. 6. 2016 14:08

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.6.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Zachariáše (IC) Zach 12,10-11: Výrok Hospodinův, zachycený autorem v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek a rozbrojů, vedených proti Bohem vyvolenému…


8. 6. 2016 17:01

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 12.6.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Samuelovy (IC) 2 Sam 12,7-10.13: Lidé hřeší. Věz, že jakkoli těžkou vinu neseš na svých ramenou, Bůh ti odpustí, jestli se budeš kát a odvrátíš se od svých hříchů. Nic…


3. 6. 2016 22:32

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 5.6.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 17,17-24: Předmětem dnešního čtení z první knihy Královské je onemocnění dítěte, které má za následek smrt. Autor v textu používá výraz, že…


2. 6. 2016 14:18

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA -3.6.2016 –pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (IC) Ez 34,11-16: Čtení z knihy proroka Ezechiela obsahuje všemožné odstíny obrazu Boží něžné pozornosti vůči lidem. Díky Boží…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio