Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červenec 2016

28. 7. 2016 12:55

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 31.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Kazatel (IC) Kaz 1,2;2,21-23: Marnost je typický výraz, používaný autorem v knize Kazatel. Znamená něco pomíjejícího, mlhavého, nejistou prchavou skutečnost. Chceme-li…


20. 7. 2016 22:51

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,20-32: Minulou neděli jsme četli z knihy Mojžíšovy o našem praotci Abrahámovi, jako o vzoru pohostinnosti, s níž obsluhoval dokonce samotného…


13. 7. 2016 20:49

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,1-10a: Abraham byl vzorem pohostinnosti. Když k němu zavítal Hospodin, pohotově ho obsloužil s nábožnou úctou, která náleží Bohu. Bůh se vydává…


6. 7. 2016 18:41

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 30,10-14: Text prvního čtení přináší Mojžíšův příkaz lidu k poslušnosti Hospodinových nařízení. Bůh v něm dal poznat svůj zájem na uzavření smlouvy…


3. 7. 2016 14:32

SLAVNOST SVATÉHO CYRILA A METODĚJE – 5.7.2016 - úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Verše z knihy proroka Izaiáše byly vybrány ke čtení, abychom jim naslouchali při dnešní slavnosti svatého Cyrila a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio