Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2016

1. 12. 2016 14:31

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 4.12.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 11,1-10: Izaiáš ve svém proroctví zpřítomňuje obraz počátku obnovení existence vyvoleného národa a zjevení toho, že Bůh nezapomněl na sliby dané…


23. 11. 2016 13:57

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 27.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 2,1-5: Zprávou o svém vidění nás autor připravuje na osobní setkání s Kristem, který podruhé přijde na svět, aby soudil živé i mrtvé. Prorok zde…


16. 11. 2016 16:55

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE- 20.11.2016 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Samuelovy (I C) 2 Sam 5,1-3: Z úryvku čtení z knihy Samuelovy uslyšíme o dalším stupni, zaznamenaném na křivce vzestupu Davida, úspěšného vládce…


10. 11. 2016 11:00

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -13.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy proroka Malachiáše (I C) Mal 3,19-20a: Text čtení úryvku z knihy proroka Malachiáše nás varuje před lidmi, kteří se protiví Božím zákonům. Přijde den, kdy budou…


7. 11. 2016 14:45

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY- středa - 9.11.2016 Liturgické texty Podle lekcionáře díl VI., připadne-li tento svátek na jiný den v týdnu než v neděli, vybere se jedno z prvních dvou čtení a evangelium. Komentář k 1. čtení z knihy Ezechiela …


4. 11. 2016 13:46

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -6.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Makabejské (I C) 2 Mak 7,1-2.9-14: Při čtení příběhu z knihy Makabejské slyšíme, jak místo výkřiků bolesti a utrpení týraných, zní jejich vyznání víry ve vzkříšení a ve…


1. 11. 2016 14:51

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ - středa - 2.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Makabejské (VI) 2 Mak 12,43-46: Čtení z knihy Makabejské hovoří o prospěšnosti modlit se za zemřelé. Církev již od prvních dob uctívala památku…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio