Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2017

25. 1. 2017 17:20

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 29.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (I A) Sof 2,3; 3,12-13: Blahoslavenství, která jsou základním tématem dnešní neděle, mají svůj počátek v Hospodinových příslibech blaženosti a štěstí,…


18. 1. 2017 16:50

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 22.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 8,23b-9,3: Text prvního čtení, oznamující vítězné osvobození severních kmenů Izraele z potupné okupace Asyřanů, nás připravuje na pochopení…


12. 1. 2017 17:39

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 15.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 49,3.5-6: Tak jako minulou neděli i dnes nám prorok Izaiáš představuje tajemnou osobu Hospodinova služebníka. Postavu, která je plně dovršena v…


6. 1. 2017 8:00

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 8.1.2017 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 42,1-4.6.6-7: Úryvek z knihy proroka Izaiáše nám představuje tajemnou postavu trpícího služebníka Božího, který vztahujeme na Ježíše z…


4. 1. 2017 17:06

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2011 – pátek Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 60,1-6: Při dnešním čtení z knihy proroka Izaiáše o světle Jeruzaléma si neustále připomínejme, že světlo ze zapálené křestní svíce máme…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio