Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Únor 2017

23. 2. 2017 17:28

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 26.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 49,14-15: I v kratičkém čtení z knihy proroka Izaiáše nacházíme Hospodinovo poselství. Jako při mnoha jiných příležitostech člověku vzkazuje, že je…


16. 2. 2017 12:26

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 19.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 3. knihy Mojžíšovy (I) Lv 19,1-2. 17-18: Prostřednictvím proroka Mojžíše Hospodin vyzývá svůj lid věřící v něj jako Boha jediného, aby žil podle Boží vůle v míru, bez nenávisti a…


9. 2. 2017 13:47

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 12.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 15,16-21: Důležitým poselstvím dnešního úryvku slova Božího z knihy proroka je téma dvou cest, cesty života a cesty smrti. Je současně výpovědí o Boží…


2. 2. 2017 14:55

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 5.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 58,7-10: Ústy proroka Izaiáše nás Bůh, coby ústřední zdroj milosrdenství a spravedlnosti nabádá, abychom spolu s ním vyslyšeli nářek chudých a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio