Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Březen 2017

29. 3. 2017 21:33

5. NEDĚLE POSTNÍ - 2.4.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 37,12-14: Autoři textů dnešní liturgie, počínaje úryvkem z knihy proroka Ezechiela, píší o vzkříšení. Prorokova slova chápou křesťané jako předzvěst…


23. 3. 2017 14:39

4. NEDĚLE POSTNÍ - 26.3.2017 Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (I) 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a: Dnešní čtení ze starozákonní knihy Samuelovy popisuje, jak došlo ke zvolení izraelského krále Davida. Do tak významného úřadu se tehdy vstupovalo…


20. 3. 2017 16:58

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – sobota - 25.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V ) Iz 7,10-14: Pokolení, které Bůh vyvolil ke spáse, se v průběhu dějin často odmítalo nechat Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády krále…


16. 3. 2017 17:02

3. NEDĚLE POSTNÍ - 19.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy Ex 17,3-7: Během exodu do zaslíbené země byl Boží lid sužován hladem a žízní. Lidé přestávali důvěřovat Bohu, propadali pochybnostem o jeho velikosti a…


8. 3. 2017 22:49

2. NEDĚLE POSTNÍ - 12.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 12,1-4a: Když Bůh podle svého plánu vybídnul našeho praotce Abraháma, aby opustil svou zemi, spojil své nařízení se zaslíbením hojného požehnání.…


4. 3. 2017 16:47

1. NEDĚLE POSTNÍ-5.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 2,7-9; 3, 1-7: Když Bůh stvořil člověka, zahrnul jej dobrem, pohodou a krásou, uvedl ho do ráje a dal mu velkou svobodu k tomu, aby svým působením…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio