Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2017

26. 5. 2017 14:25

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 28.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,12-14: Dnešní čtení z Lukášova díla Skutky apoštolů navazuje na jeho Evangelium. To popisem Ježíšova odchodu k Otci končí - Skutky jím začínají. Lukáš…


24. 5. 2017 13:58

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –čtvrtek - 25.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,1-11: Evangelista Lukáš v úvodu ze Skutků stručně shrnuje Ježíšovo veřejné působení. Zaznamenává v hlavních bodech, jakými úkoly…


18. 5. 2017 12:36

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 21.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 8,5-8.14-177: Čtení ze Skutků apoštolů popisuje dobu, kdy z Jeruzaléma v důsledku pronásledování odcházejí Kristovi učedníci do světa hlásat evangelium.…


11. 5. 2017 20:52

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 14.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 6,1-7: Při čtení dnešního biblického úryvku ze Skutků apoštolů zjišťujeme, že už na počátku dějin církve dokázali apoštolové rozpoznat, co je jejich…


4. 5. 2017 13:26

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 7.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,14a.36-41: Záznam závěru první promluvy apoštola Petra ze Skutků apoštolů je shrnutím jeho předchozího učení o tom, že Ježíše Krista ustanovil Bůh jako…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio