Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2017

29. 6. 2017 17:10

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 2.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské (I) 2 Král 4,8-11.14-16a: Verše z druhé knihy Královské popisují pohostinnost izraelské ženy vůči proroku Elizeovi. Důvodem ženiny velkorysosti je její…


22. 6. 2017 19:00

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 25.6.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 20,10-13: Text prvního čtení ukazuje na stav prorokova ducha poté, co se Jeremiáš stal předmětem posměchu a nevraživosti. Pozoruje kolem sebe…


20. 6. 2017 0:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - 23.6.2017– pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 7,6-11: Bůh si přál zachránit lidstvo jako věřící, jemu oddané společenství. K tomu si vybral nejprve starozákonní Boží lid…


15. 6. 2017 16:24

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 18.6.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 19, 2-6a: Dnešní liturgický úryvek je shrnutím textů vztahujících se k základní události Izraele, k sinajské smlouvě. Izrael se v ní zavazuje k…


14. 6. 2017 22:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - 15.6.2017 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 8,2-3.14b-16a: Pozadí prvního čtení z páté knihy Mojžíšovy nás vede do úděsné, sluncem spálené pouště, do smrtícího prostředí kde…


8. 6. 2017 13:46

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 19.6.2011 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 34,4b-6.8-9: Bůh se od věků podle Písma člověku rozličnými způsoby zjevuje a s ním i komunikuje. Boží Slovo, se uplatnilo už při…


2. 6. 2017 17:04

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 4.6. 2017 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 2,1-11: Událost Seslání Ducha svatého, kterou evangelista Lukáš popisuje ve Skutcích apoštolů, dovršila Ježíšova zaslíbení. Duch svatý…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio