Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Září 2017

29. 9. 2017 17:03

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.10.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 18,25-28: Dnešní čtení z knihy proroka Ezechiela nás vede k osobní odpovědnosti za každé vlastní jednání. Dříve tomu tak nebylo. Při uplatňování…


25. 9. 2017 14:01

Slavnost sv. Václava - 28.9.2017 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrost (V) Mdr 6, 9-21: K dnešní slavnosti Svatého Václava byly vybrány verše z knihy Moudrosti. Měly by inspirovat ty, kteří rozhodují o osudech lidí a celých…


21. 9. 2017 16:51

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55,6-9: Prorok Izaiáš vyzývá své soukmenovce, aby změnili vlastní představy o Bohu. Boží jednání a Boží záměry není možno porovnávat s úmysly a…


15. 9. 2017 12:26

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 27,33-28,9: Člověk je tvor společenský. Chceme-li být ve svém životě šťastní, zapomeňme na hněv a pomstu a hledejme cestu, jak odpustit bližnímu,…


7. 9. 2017 17:37

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 33, 7-9: Dějinným pozadím prvního čtení z knihy proroka Ezechiela, jsou události po porážce Judska od Babylónie 597 př.n.l. a po odvlečení elity…


1. 9. 2017 15:34

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 20, 7-9: Text dnešního čtení z knihy proroka Jeremiáše, pocházející z oddílu takzvaných Jeremiášových nářků nám poskytuje možnost poznávat…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio