Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2017

30. 11. 2017 18:38

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 3.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Prorok Izaiáš v textu prvního čtení prosí Hospodina, aby z nebe seslal Vykupitele mezi hříšný lid i přesto, že se mnozí…


26. 11. 2017 12:17
Rubrika: kázání

Poslední soud (Slavnost Ježíše Krista Krále) – Kázání ve farnosti Krásensko 26.11.2017 EVANGELIUM Mt 25,31-46:Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj…


21. 11. 2017 18:09

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 26.11.2017 - neděle Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 34, 11-12. 15-17: Autor čtení z knihy proroka Ezechiela používá obrazu pastýře, aby se pokusil vyjádřit rysy toho, který sám hodlá převzít do své…


16. 11. 2017 17:15

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 31,10-13. 19-20. 30-31: V knize Přísloví autor poeticky opěvuje svou představu o skvělé hospodyni. Používá výroky svědčící o jeho možné lásce, vášni -…


9. 11. 2017 21:54

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (I) Mdr 6, 12-16: Autor úryvku prvního čtení si přeje vzbudit u svých posluchačů touhu po moudrosti tím, že ji líčí ve skvělých barvách. Jeho verše dovolují v…


9. 11. 2017 16:41

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATRÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2017 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám, si připomínáme jeho historii a…


3. 11. 2017 12:14

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 5.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (I) Mal 1,14b-2.8-10: Slova proroka Malachiáše, která vyslechneme, můžeme vztáhnout i na sebe jako pobídku k tomu, aby veškerá naše služba Bohu měla za…


1. 11. 2017 21:57

VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH - 2.11.2011 – čtvrtek Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (I) Mdr 3, 1-9: Slova z knihy Moudrosti nám připomínají, že pro život každého člověka na tomto světě platí zákon smrti. Naplňují nás však nadějí. Věříme, že Bůh nás…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio