Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2018

31. 1. 2018 14:20

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2.2.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V) Mal 3, 1-4: Úryvek z knihy proroka Malachiáše, který vyslechneme, obsahuje symboly a znamení, jejichž pomocí prorok vyslovuje…


25. 1. 2018 20:52

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 18, 15-20: Ovládající ruka Boží je vždy nad vším děním a historií. Bůh vše co stvořil, dovádí užitím své nekonečné Boží prozřetelnosti ke konečné…


17. 1. 2018 22:02

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše (I) Jon 3,1-5.10: Ve své nesmírné dobrotivosti Bůh stvořil celý svět a všechny lidi milostivě svolává do jednoho společenství během jejich života i po…


11. 1. 2018 13:26

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (I) 1 Sam 3,3b-10.19: V prvním čtení uslyšíme, jak Hospodin povolává svého služebníka do služby. Není vždy snadné rozpoznat, jakým stylem Bůh k duchovní…


5. 1. 2018 17:27

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 7.1.2018 –neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55, 1-11: Po dlouhá staletí očekával svět příchod slíbeného Mesiáše. Bůh našich otců nás prostřednictvím hlasu proroka Izaiáše zve, abychom…


3. 1. 2018 17:22

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2018 - sobota Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 60, 1-6: Verše Písma často zobrazují Boha jako světlo, slunce nebo duhu. Světlo je Boží stvoření. Symbolizuje plnost božství. Stvoření světla uvádí Písmo na…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio