Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Březen 2018

18. 3. 2018 17:48

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA - 19.3.2018 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (I) 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16: Bůh králi Davidovi slíbil, že upevní jeho království. A podle Božího zaslíbení má Davidův rod v historii…


14. 3. 2018 14:03

5. NEDĚLE POSTNÍ- 18.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 31,31-34: Hospodin vkládá do úst proroka Jeremiáše slova naděje pro lidstvo. Jádrem dnešního čtení z jeho knihy je zaslíbení nové smlouvy, která už…


8. 3. 2018 14:39

4. NEDĚLE POSTNÍ - 11.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik (I) 2 Kron 36,14-16. 19-23: Z knihy Kronik se dozvídáme o události, při níž Hospodin přiměl perského panovníka Kýra k vydání nařízení propustit vyvolený Boží lid…


2. 3. 2018 13:40

3. NEDĚLE POSTNÍ - 4.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 20, 1-17: Desatero, které Bůh vyhlašuje jako základ smlouvy se svým lidem, zapsané v Písmu a vryté jako přirozený zákon do našich srdcí, je mimořádným…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio