Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Duben 2018

26. 4. 2018 18:32

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 29.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 9, 26-31: V biblické historii je zaznamenáno mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich přitom prodělala duševní nebo duchovní…


19. 4. 2018 17:17

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 22.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 4,8-12: Jak čteme ze Skutků apoštolů, zázračné uzdravení nemocného poskytlo příležitost apoštolu Petrovi, aby slavnostně vyhlásil, že pouze ve jménu…


13. 4. 2018 12:26

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 15.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 3,13-15. 17-19: Apoštol Petr ve svých promluvách, zaznamenaných ve Skutcích, veřejně vytýkal lidu, jehož mravní svědomí bylo otupeno vášněmi, že Ježíše…


9. 4. 2018 13:44

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – 9.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 7,10-14: Vyvolený lid se v průběhu dějin často odmítal nechat Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády judského krále Achaza. Hospodin tehdy skrze…


3. 4. 2018 18:28

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 8.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 4,32-35: Dnešní čtení ze Skutků apoštolů popisuje základní program života rodící se církve. Kristovi učedníci, jimž byl zmrtvýchvstalý Ježíš zjeven,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio