Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2018

31. 5. 2018 11:51

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.6.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I)Dt 5, 12-15: Hospodin zvolil sobotní den (stejně jako si vyvolil celý židovský národ), aby lidé měli čas učit se žít v blízkosti svého Boha, aby mohli…


28. 5. 2018 21:38

TĚLA A KRVE PÁNĚ - 31.5.2018 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I B ) Ex 24,3-8: Z dnešního úryvku ze druhé knihy Mojžíšovy se dozvídáme o dovršení a uzavření smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Na nově postaveném…


23. 5. 2018 20:41

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE- 27.5.2018 - neděleLiturgické textyKomentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 4,32-34. 39-40:Dnešní liturgie je věnována oslavě jediného Boha, který se člověku podle Písma zjevuje ve třech osobách. Jak uslyšíme z…


17. 5. 2018 13:02

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 20.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 2,1-1: Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů popisuje událost, kdy o Letnicích, vstoupil do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a počal je duchovně…


15. 5. 2018 13:43

Co ochrání naše ženy před násilím ? Istanbulská úmluva ? K 7. neděli velikonoční a ke Dni matek 13.5.2018 jsme byli v kázání našeho pana faráře informováni o nesouhlasu našich biskupů s obsahem tzv. Istanbulské úmluvy (http://www.ado.cz/clanek…


10. 5. 2018 13:40

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 13.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,15-17. 20-26: Apoštol Petr zaujal v prvotní církvi a mezi dvanácti apoštoly vedoucí postavení, které mu určil Ježíš. Má stát v popředí církevního…


6. 5. 2018 21:49

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 10.5.2018 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,1-11: Text čtení ze Skutků apoštolů nám po stručném zrekapitulování Ježíšova veřejného působení popisuje událost, ve které byl Ježíš…


5. 5. 2018 21:24

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 6.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48: Bůh vidí do hlubin duší všech lidí. A všechny miluje. Zejména ty, kteří mu prokazují úctu a konají spravedlivě. Bůh však nikomu…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio