Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červenec 2018

25. 7. 2018 21:22

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh o zázračném rozmnožení chleba, zaznamenaný v 2. knize královské, je předobrazem zázraku, který, jak uslyšíme v evangeliu,…


18. 7. 2018 13:09

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 23, 1-6: Prorok Jeremiáš, jak uslyšíme z prvního čtení, marně varuje vládce Judska před pádem chrámu a zánikem země, přestože se ze všech sil…


12. 7. 2018 13:00

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IB) Am 7, 12-15: Hlavním posláním proroků starého zákona bylo hlásat Hospodinovo slovo. Byla to jedna z cest, jak lidé mohli poznávat Hospodina a jeho…


4. 7. 2018 23:13
Rubrika: kázání

Prozřetelnost a pohoršení zla Odkud je zlo, proč ho Bůh dopouští? Jednoho dne přišli mniši za opatem s těžkou otázkou: „Odkud se vzalo zlo, když ho nestvořil Bůh?“ Opat se zamyslel a pravil: „Bůh nestvořil zlo, ale stvořil člověka. Aby se člověk…


4. 7. 2018 21:32

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy proroka Ezechiela (I) Ez 2,2-5: To, že prorok Ezechiel, jak je psáno v prvním čtení, byl Hospodinem posílán k lidem, kteří se vzbouřili proti Bohu Otci a nebyli ochotni…


2. 7. 2018 23:51

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2016 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3: V dnešní slavnosti svatých Cyrila a Metoděje zaměříme svou pozornost na Metoděje, kterého v Římě papež Hadrián II. v roce 869…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio