Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Srpen 2018

28. 8. 2018 11:59

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 4,1-2. 6-8 Vyslechneme úryvek řeči Mojžíšovy, kterou pronesl k vyvolenému lidu před vstupem do zaslíbené země. Do projevu zahrnul Hospodinovy…


22. 8. 2018 14:37

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IB ) Joz 24,1-2a. 15-1. 18b: Když věrný služebník Boží a Mojžíšův vojevůdce Jozue po dlouhém putování konečně vstoupil se svým národem vítězně do zaslíbené země,…


17. 8. 2018 13:17

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 19.8.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (IB) Př 9,1-6: Úryvek z 9. kapitoly knihy Přísloví nás seznamuje s postavou Moudrosti, v níž se tajemně skrývá sám Bůh. To On zve jejími slovy všechny, kdo se…


13. 8. 2018 13:58

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 15.8.2018 – středa Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení ( V ) Zj 11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: Dnešní čtení z knihy Zjevení je plný symbolů. My v něm vidíme Pannu Marii, která ve svém lůně nosí božské dítě a přivádí na…


8. 8. 2018 17:32

Bůh je náš Otec (KKC 2779 – 2796, YOUCAT 37, 515 – 518) Vstupní modlitba : Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli…


8. 8. 2018 17:17

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.8.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1Král 19, 4-8: Když podle čtení z první knihy Královské prorok Eliáš prchal před pomstou Jezabel, ženy pohanského krále Izraele Achaba, a zcela…


5. 8. 2018 15:06

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2018 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Z knihy Danielovy budeme číst o prorokově vidění velkolepého dramatu, které se uskuteční na konci věků v Božím království. Na…


2. 8. 2018 14:01

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 5.8.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB. ) Ex 16,2-4. 12-15: Vyprávění z druhé knihy Mojžíšovy o zázračném nasycení židovského národa, povolaného Hospodinem putovat z egyptského otroctví do…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio