Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2019

31. 1. 2019 16:00

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 1,4-5.17-19: V době Jeremiášova povolání Hospodinem k prorocké službě v Izraeli, kdy začíná rozvrat Judského království, Bůh…


22. 1. 2019 18:59

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 27.1.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Nehemiášovy (IC ) Neh 8,2-4a.5-6.8-10: Text úryvku z knihy proroka Nehemiáše nás přivádí na první shromáždění lidu Izraele po návratu z vyhnanství ke…


17. 1. 2019 13:44

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.1.2019 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 62,1-5: Text úryvku z Izaiášovy knihy se týká prorokova vidění budoucnosti Svatého města, obklopeného Boží láskou. Autor zde použitím svatební…


10. 1. 2019 13:44

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13.1.2019 - neděle Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 40,1-5.9-11: Izaiášova „kniha útěchy“, ze které dnes budeme číst, byla významným poselstvím naděje, kterým prorok…


6. 1. 2019 14:42

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – neděle 6.1.2013 - kázání P. Jan Plodr – farnost Krásensko Cesty k víře Jsou různé způsoby jak se dozvědět o Bohu, ale také různé přístupy jak s těmi cestami naložit: Příroda podává svědectví o Bohu a jeho velikosti. V Bibli…


3. 1. 2019 11:56

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2019 –neděle Liturgické texty ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I C) Iz 60, 1-6: Autor veršů čtení z knihy Izaiášovy oslavným básnickým jazykem vyhlašuje proroctví plné…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio