Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Březen 2019

28. 3. 2019 14:40

4. NEDĚLE POSTNÍ– 31.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IC) Joz 5,9a.10-12: Příběh z knihy Jozue je zprávou o závěrečné části dlouhého a obtížného putování vyvoleného národa z Egypta pouští do zaslíbené…


20. 3. 2019 18:41

3. NEDĚLE POSTNÍ – 24.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno.…


16. 3. 2019 18:36

Adam a Eva, počátek lidského pokolení. https://radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni Jak jsem „vygugloval“ je mužské křestní jméno Adam původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve…


14. 3. 2019 18:06

„Hospodin stvořil člověka ze země a do ní ho zase navrací. Vyměřil lidem omezenou délku života a dal jim moc nade vším, co je na zemi . Podle své vůle je vybavil silou, učinil je takové, aby byli jeho vlastním obrazem. Uložil všem tvorům, aby se…


14. 3. 2019 13:25

Z úvodu k tématu: Život člověka se podobá výstupu na horu. K tomu je zapotřebí dobrého průvodce a tím je církev. Církev nás vede do nebe, do pravé vlasti. Na zemi na ni pohlížíme jako na církev putující, až bude v nebi, nazveme ji církví vítěznou,…


7. 3. 2019 8:00

1. NEDĚLE POSTNÍ - 10.3.2019 Liturgické texty bohoslužby slova této neděle uvádějí téma o POKUŠENÍ: Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio