Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2019

31. 5. 2019 13:48

Jednotu udělil své církvi Kristus od počátku. Pozvedl oči k nebi a modlil se: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (srov. Jan 17, 1.21)a svatý Pavel k tomu později…


28. 5. 2019 15:22

Svatý Ježíšův Duch sestupuje na každého, kdo přijme svátost biřmování, tvořící se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“. Křestní milost se jí naplňuje. Biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Je dokonaleji spojen s…


23. 5. 2019 18:20

Úvod: O prvních neshodách v církvi, svědčí v Písmu dvě výpovědi. Nalezneme je v textu Skutků apoštolů (Sk 15,1-31) – srov. Sk 15,1:„Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův…


17. 5. 2019 15:40

Kristus chtěl založit jednu, jedinou a jednotnou společnost, církev. Sám tak úpěnlivě prosí o jednotu těch, kdo v něho věří (Jan 17,1-20), že můžeme klidně tvrdit, že jednota církve je její základní vlastnost. Dnes jeKristova církev fakticky…


9. 5. 2019 12:03

V křesťanské řeči se jako nebe označuje místo či stav nadpřirozené blaženosti mimo tento svět, kde vždy dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé) i duše lidí, kteří do nebe byli a budou přijati. Nebeská blaženost spočívá v tom, že andělé a vyvolení s…


2. 5. 2019 11:33

Vymyslel, vylhal někdo z lidí zmrtvýchvstání Ježíše Krista, působila přitom u někoho autosugesce či halucinace? Ukradli snad učedníci jeho tělo, nebo to byl pouze něčí přelud? Je možné uvěřit lži, a pak pro tuto mylnou víru třeba položit i život?…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio