Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2019

14. 6. 2019 11:23

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE –16.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 8,22-31:Moudrost existuje u Boha od věčnosti. Je pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo dostalo od…


6. 6. 2019 16:32

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11:Neobyčejná událost, o které budeme číst ze Skutků apoštolů, dovršuje veškerá Ježíšova zaslíbení. V Jeruzalémě…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio