Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2019

29. 6. 2019 12:56

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21:Úryvek z první knihy Královské čerpá ze životopisu proroka Eliáše z doby těsně před jeho odchodem na věčnost.…


26. 6. 2019 16:32

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA -28.6.2019 – pátekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (IC) Ez 34,11-16:Dnešní čtení z knihy proroka Ezechiela nám obrazně vykresluje Boha jako dobrého pastýře, který…


21. 6. 2019 12:40

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Zachariáše (IC) Zach 12,10-11:Výrok Hospodinův, zachycený v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek a rozbrojů vedených proti vyvolenému…


18. 6. 2019 17:44

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -20.6.2019 – čtvrtekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 14,18-20:Abraham se po jedné vítězné bitvě v době zhruba 2000 let před Kristem setkává s biblickou osobou, s…


14. 6. 2019 11:23

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE –16.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 8,22-31:Moudrost existuje u Boha od věčnosti. Je pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo dostalo od…


6. 6. 2019 16:32

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11:Neobyčejná událost, o které budeme číst ze Skutků apoštolů, dovršuje veškerá Ježíšova zaslíbení. V Jeruzalémě…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio