Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Září 2019

28. 9. 2019 14:01

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IC) Am 6,1a.4-7:Prorok Amos v úryvku prvého čtení ukazuje, jak nebezpečné může být bohatství. Peníze oslabují mysl a víru a vedou nás…


26. 9. 2019 15:24

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 28.9.2019 - sobotaLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6,9-21:K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni zejména ti, kteří…


19. 9. 2019 21:00

Slovo „prostředník“ označuje toho, kdo vstupuje mezi dvě strany, aby je smířil. Ve Starém zákoně je řada postav, které plnili tuto funkci, zvláště Mojžíš, osvoboditel, vůdce, „prostředník“ smlouvy, jak jej označuje také Nový zákon (srov. Gal 3,19;…


13. 9. 2019 15:21

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.9.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 32,7-11.13-14:Izraelci na Sinaji porušili uctíváním zlatého telete zákon smlouvy a úryvek z knihy Exodus popisuje následný Boží…


6. 9. 2019 12:05

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr9,13-18:Dnes vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako Moudrost byla u Boha…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio