Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2019

28. 11. 2019 13:50

Lidský život je členěn časovými úseky, dnem, týdnem, rokem. Od běžného kalendáře je liturgický kalendář odlišný. Zatímco v občanském kalendáři nacházíme svátků jen několik a jsou spjaté povětšinou s politickými událostmi, pak kalendář liturgický je…


22. 11. 2019 13:32

Slavnost Ježíše Krista Krále připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami a nade všemi „vládci“ v tomto světě. I definitivní konec světa, bude v Jeho rukou. „Ježíš Kristus - Pán a Král - je cíl lidských dějin, bod,…


16. 11. 2019 12:19

Náboženské představy, které se týkají posledních věcí člověka (eschatologie) se vztahují na osudy jednotlivců po smrti jako i na existenci národů a závěrečnou budoucnost všeho lidstva. Konec světa - apokalypsu nelze od eschatologie oddělit. 33.…


9. 11. 2019 12:12

NADĚJE nás zaměřuje k radostné budoucnosti a podpírá nás na našem putování tímto časem. Je velmi těsně spjata s vírou a představuje bránu lásky. Dokáže překlenout to, co zakoušíme v tomto slzavém údolí a je nesmírným obdarováním při očekávání věčné…


8. 11. 2019 17:43

Přestože válečné bouře a dramatické události plné násilí nepříznivě formovaly během sedmi století dějiny naší maličké katolické obce Krásensko a působily často až zhoubně na existenci i zdejší farnosti a kostela, vše se nakonec s pomocí Boží, církve…


2. 11. 2019 9:11

Když člověk zhřešil a odloučil se od Boha, mohl nás Bůh ponechat ve hříchu a nemusel nám odpouštět. A přece nás ve svém milovaném Synovi z hříchu vykoupil. Tím byla Boží spravedlnost naplněna. Boží milosrdenství však nad spravedlností ustavičně…


1. 11. 2019 8:27

Člověku ohroženému smrtí může kněz poskytnout v rámci svátosti nemocných svaté pomazání. Tato svátost je někdy zatížena nedorozuměními. Pro někoho je prostě "posledním pomazáním", čili poslední akcí před smrtí. Proto je třeba se zásadně vyhnout…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio