Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2020

31. 1. 2020 5:00

Jak při bohoslužbě náš duch jedná, mluví a působí,skrze naše tělo, tak i Bůh nás oslovuje skrze posvátná, věcná nebo smyslová znamení, symboly. Bůh se chce člověku sdělit, a proto k němu sestupuje, hledá ho a člověk mu odpovídá chválou, prosbou a…


24. 1. 2020 5:00

Schéma dějin církve. „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi.“ (Ef 4,5-6)Ve věcech víry by tedy měli věřící být zajedno. Bohužel už od počátku tomu tak vždy nebylo. Zjevené Boží slovo si někteří vykládali po…


14. 1. 2020 21:58

Církev je svatá, protože v ní působí Bůh. Je svatá také proto, že je tvořena Božím lidem. Je Kristovým tělem, ve kterém přebývá jako v Božím chrámu Duch svatý. Základem církve je sám Kristus. Je její hlavou. On je jako vinný kmen a členové církve…


11. 1. 2020 13:08

Duch Svatý je svou milostí první, kdo v nás probouzí nový život, spočívající v poznání Boha Otce a toho, kterého poslal -Ježíše Krista. Duch svatý je Božská osoba, jedna z Osob Nejsvětější Trojice. Působí v nás od počátku až do splnění božského…


5. 1. 2020 14:50

Kázání při slavnosti Zjevení Páně obvykle vychází z příběhu Tří králů. Dnešní homilie se však může zabývat i výkladem dnešních čtení ve vztahu k požadavku kladeném na církev, na potřebu obnovit život a činnost církve s důrazem na její misijní…


2. 1. 2020 15:03

Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, zahrnuje nás do jeho výkupné smrti na kříži a tak nás vysvobozuje z moci hříchu a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých k životu, který…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio