Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Duben 2020

25. 4. 2020 17:23

Boží Syn přišel na svět, aby plnil vůli svého Otce (Jan 6,38). Od první chvíle svého vtělení až do smrti na kříži Ježíš plně přijímal ve svém vykupitelském poslání Boží plán spásy. Celý jeho život byl nepřetržitou obětí, odříkáním a sebezapřením.…


18. 4. 2020 22:13

Papežská biblická komise r. 2001 konstatuje, že Nový zákon uznává autoritu Starého zákona jako božského zjevení a nelze jej pochopit bez těsného vztahu k němu a k židovské tradici, která jej předávala. Jediným, skutečně křesťanským postojem vůči…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio