Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červenec 2020

24. 7. 2020 18:56

V archivu Signálů https://matonick.signaly.cz/1407/vstupni-obrady-i-tema-40 : okamžitě nalezneme úplný text vypracovaného tématu -„Vstupní zpěv. Pozdrav kněze a odpověď lidu. Kající úkon.“- včetně textů ke čtení z Písma k dnešní bohoslužbě slova,…


18. 7. 2020 17:11

Chrám Boží, kostel, svatyně jsou místa, kde se můžeme na církevních shromážděních lidu při slavení mše setkávat a společně přijímat Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Boží lid se shromažďuje k bohoslužbě nejčastěji v kostele anebo na jiném vhod­ném…


10. 7. 2020 21:15

Třetí přikázání Boží zní: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinku Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci … (Ex 20,8-10).Sobota připomíná sedmý den…


3. 7. 2020 22:57

5. července vzpomínáme na příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Každoroční oslavy jejich svátku nejsou chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Svatí Cyril a Metoděj jsou největšími…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio