Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Září 2020

26. 9. 2020 22:58

Ke slavnosti svatého Václava, kterou dnes slavíme, ČBK vytyčila úkol věnovat se v rámci projektu „Učící se církev“ tomuto dějepisnému tématu podle bodů: Karel IV. Otec vlasti a štít katolické víry. Charakteristika románské a gotické katolicity v…


24. 9. 2020 12:57

Tělo a krev Páně nejprve přijímá kněz: „Tělo Kristovo a krev Kristova ať mě zachová k životu věčnému a jde podávat svaté přijímání věřícím. Každému z nich ukáže pozdvihnutou hostii se slovy: „Tělo Kristovo“. Při přijímání pod obojí hostie namáčené v…


19. 9. 2020 14:24

Eucharistie je neoddělitelně obětí a posvátnou hostinou. Sám Kristus se při mši obětuje Bohu, a věřícím se dává jako duchovní pokrm. Přijímáme-li tedy proměněný chléb či víno, důvěrně se spojujeme s obětovaným a zmrtvýchvstalým Kristem a dostáváme v…


11. 9. 2020 13:23

Popisem závěrečných obřadů je struktura Eucharistické modlitby ukončena. Na výzvu kněze v nich prosíme, aby Bůh poslal svého Ducha věřícím, kteří budou přijímat posvátné dary (epikléze), pokračujeme prosbami za společenství se svatými, za živé a…


4. 9. 2020 13:29

Téma po Prefaci a Sanctus pokračuje částí o Epiklézi (prosbách) k proměnění darů, vyprávění o ustanovení Večeře Páně s anamnezí o obětování Těla a Krve Páně. V anamnézi slaví církev, plníc příkaz obdržený skrze apoštoly od Krista Pána, Kristovu…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio