Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Prosinec 2020

31. 12. 2020 17:37

Od chvíle Ježíšova početí se Marie ubírala cestou hluboké víry a své spojení s Božím Synem věrně udržovala až do Jeho smrti na kříži. Mariina úloha v církvi je neoddělitelná od jejího spojení s Kristem a přímo z něj vyplývá. Církví je uznávána a…


26. 12. 2020 12:51

Jednota a nerozlučitelnost manželství, původně zaměřené proti mnohomanželství - jsou podstatnými vlastnostmi každého manželství, a to nejen manželství křesťanů nebo mezi katolíky. Mimo katolickou církev však téměř všichni, nekřesťané i křesťané,…


25. 12. 2020 22:40

V 1. století docházelo v Palestině k národnostním, ideovým i náboženským konfliktům, které se prohlubovaly. I mezi prvotní křesťanskou církví a židovskou synagógou nastaly velké rozpory.Bezprostředně po Ježíšově smrti započal proces oddělování obou…


19. 12. 2020 0:42

Bůh se člověku zjevuje tím, že mu postupně činy i slovy odhaluje svá tajemství. Víme, že Bůh existuje, protože se nám zjevil: ve stvoření, ve svém Slově a ve svém Synu Ježíši Kristu. Skrze Písmo a pomocí Ducha svatého s námi nadále komunikuje. Když…


12. 12. 2020 16:32

Ježíš se ptá: „A za koho mne pokládáte vy?“. Kdo je Ježíš podle nás? Na naší odpovědi závisí nejen to, jak žijeme a jaké jsou naše životní hodnoty, ale naše odpověď také určuje, kde strávíme věčnost. Kým je Ježíš pro nás. On jediný nás může…


5. 12. 2020 14:13

Evangelia jsou knihy, zaznamenávající život, slova a skutky Ježíše Krista. Jejich jádrem, je radostná zvěst (veřejné poselství) života a nauky Krista, tak jak byla hlásána apoštoly.K sepsání radostné zvěsti došlo buď od očitých svědků (sv. Matouš,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio