Témata k nedělní a sváteční liturgii

NÁRODY HLEDAJÍ BOHA – TÉMA 73 - 6.1.2021

5. 1. 2021 19:15

Pán sestoupil a zjevil se lidstvu. Narozenému Spasiteli se přicházejí do Betléma poklonit učenci z cizí země, lidově zvaní Tři králové. Boží Duch ví jak a kam povolat ty, kteří hledají pravdu. I mudrci od východu jdou za ní. Jsou  vedeni světlem hvězdy a nalézají toho, který právě proto přišel na svět, aby o pravdě vydal rozhodující svědectví. On sám pak o sobě řekne: Já jsem pravda.

Schopnost  hledat a najít pravého Boha na zemi - to jsou vlastnosti opravdových mudrců. Bez Boha člověk nedokáže porozumět sobě samému. Představy o Bohu a způsoby jeho uctívání jsou značně rozmanité. Ani sebevětším rozumovým úsilím nemůže člověk dosáhnout jasného obrazu Boha. Odpověď  na otázky  o Bohu a vzájemných vztahů mezi ním a člověkem, lidé očekávají od různých náboženských vyznání. Náboženství pomáhá člověku lépe a hlouběji pochopit sebe i život. Každé to dělá svým způsobem a v rámci svých možností. Ať je jejich vnější podoba jakkoliv rozdílná, přece jen je spojuje orientace k Bohu a upřímný lidský pokus Boha uctívat a zvládat každodenní život na základě tohoto svého přesvědčení. Proto je třeba respektovat každé náboženství. Všechna náboženství obsahují zrnka pravdy. Všechna čerpají ze dvou zdrojů:z lidského rozumu a z božího zjevení. Lidský rozum se může mýlit, boží zjevení může člověk špatně pochopit. 

Bůh není žádnému člověku daleko. Dává se člověku poznat různými způsoby: ve stvořitelském díle, v osobních zkušenostech a skrze lidi se zvláštním prorockým posláním. V každém náboženství sice bývají lidé zasaženi Božím voláním, avšak jejich odpověď na toto volání, uskutečňování tohoto zvěstování ve vlastním životě je nedostatečné. Člověk dlouho při hledání Boha používal  vlastní rozum, osvětlený jeho poznáváním z díla stvoření, z božího zvěstování a ze slov proroků. Když se však tímto způsobem velká  část lidstva spíše od Boha vzdalovala, než by se mu přiblížila, učinil Bůh rozhodující krok. V Ježíši Kristu se Bůh sám stává zjevným a zjevným se stává také poměr mezi Bohem a člověkem. Nesmělý pokus přiblížit se k Bohu pomocí vlastních úvah je tím překonán. Poselství proroků je naplněno. 

Vypracované téma včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši podle projektu „Učící se církev“: jsou k bližšímu zamyšlení uloženy na Signálech viz https://matonick.signaly.cz/1501/narody-hledaji-boha-tema-71                                

Zobrazeno 178×

Komentáře

Oponent

Ale prečo Biblia tvrdí, že nie vzdelaní, múdri tohoto sveta nachádzajú Boha, ... ale práve tí pochabí, opovrhovaní?
Aj preto mám často pocit, že my sme sa nepoučili z príkladu z 1 storočia. Boží syn Ježiš vtedy zjavoval osobu "svojho Boha" a Otca a predsa aj keď bol "tak blízko", iba málo ľudí ho "našlo"./uverilo v neho/
A Boh nedá na štatistické čísla a na zápisy v matrike. A to je viac ako smutné.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

V kázání dnes bylo, že i Herodes znal Písmo přímo od učitelů zákona, a k čemu mu to bylo?

Bible nikde netvrdí, že Boha nachází právě opovrhovaní.

A jak málo stačí, aby se Boží Slovo šířilo, o tom praví celý NZ i posvátná tradice a dnešní skutečnost, že z malého zástupu nevzdělaných židů se stal nesčetný zástup světců. A zápis do knihy života nejde přes farní matriky.

Svatí jsou živí a přimlouvají se za nás u Boha neustále, aby náš život šel správným směrem a nakonec zakotvil v Bohu.

A Bůh má v nebi místa dost pro každého zapsaného v knize života. Jako křesťané žijeme naději, že Ježíš Kristus zvítězil jednou pro vždy pro mnohé, kteří ho přijmou a nechají se spasit.

To je víc, než pár čárek v matrice.

Doufám, že Vám tu netvrdím nějaké hereze.

Matonick

Souhlasím plně s Vojtěchem a připojuji komentář, který jsem před chvílí vložil do blogu SLOVO NA DEN:

Boží slovo o Slavnosti Zjevení Páně se zcela zaměřuje na Ježíše jako na Mesiáše, krále a spasitele všech národů. On nepřišel pouze pro izraelský národ, ale také pro pohany – pro celé lidstvo. Příchod mudrců od východu znamená počátek sjednocení národů, které bude plně dovršeno vírou v Ježíše, až všechny národy poznají, že jsou dětmi jediného Boha Otce a navzájem si jsou bratry a sestrami. Mudrci jsou prvními posluchači a svědky Krista. Pane, dej, ať se církev učí po jejich vzoru putovat k Betlému, aby se klaněla králi všech králů a současně odtud vycházet do celého světa, kde má plnit poslání, kterým ji Ježíš pověřil – jít ke všem lidem a přivádět je k naději a k životu.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio