Témata k nedělní a sváteční liturgii

ANDĚLÉ - TÉMA 79 – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.2.2021

5. 2. 2021 23:22

Andělé jsou zcela duchovní Boží stvoření, obdařená rozumem a vůlí. Jsou netělesní, nesmrtelní, a obvykle neviditelní. Žijí neustále v Boží přítomnosti a zprostředkovávají lidem Boží vůli a ochranu. Svému Stvořiteli jsou jako všichni ostatní tvorové podřízeni.Slovo anděl má v Písmu svatém různý význam. Anděl z (lat. angelus)podle svého původního významu vlastně znamená „posel" čili „vyslanec". Že andělé existují, učí Písmo svaté jak ve Starém, tak v Novém zákoně jako pravdu víry. Celý život Ježíše Krista je obklopen působením andělů: jejich chvalozpěv zní při Kristově narození, ochraňují Ježíšovo dětství,  obsluhují ho na poušti a dodávají mu síly ve smrtelné úzkosti. Andělé také oznámili radostnou zvěst o vtělení a o Ježíšově vzkříšení. Jeho druhý příchod ohlásí a budou mu sloužit i při jeho soudu. Kristus udělal z andělů posly svého plánu záchrany a pomoci člověku. Po celou dobu dějin spásy, hlásají andělé tuto spásu a slouží při uskutečňování Božího záměru. Kristus udělal z andělů posly svého plánu záchrany a pomoci člověku. Po celou dobu dějin spásy, hlásají andělé tuto spásu a slouží při uskutečňování Božího záměru. Celá církev se těší z veškeré pomoci andělů, spoléhá na ni a počítá s ní. Anděly lze prosit o pomoc a o přímluvu u Boha. Každý člověk dostává od Boha anděla strážce. Andělé mohou dát o sobě vědět v životě křesťanů například jako poslové nějaké zprávy nebo jako pomáhající ochránci a průvodci. Od dětství až do smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou. Tvoří spojovací článek mezi „nebem a zemí“, a proto jejich přítomnost více či méně vnímáme a ta nás provází celým naším životem.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, podle projektu ČBK „Učící se církev“ a k bližšímu zamyšlení uloženo na Signálech viz : https://matonick.signaly.cz/1502/andele-tema-77-k-5

Zobrazeno 130×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio