Témata k nedělní a sváteční liturgii

KRISTUS – UČITEL; TÉMA 78 2.2.2021 KE SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.

1. 2. 2021 17:18

Boží království je veliké tajemství, které nám přiblížil svým životem, učením, smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním Ježíš Kristus. Nebeské světlo, které z novorozeného Ježíše už při jeho uvedení do chrámu vyzařovalo, aby nám už od počátku  Ježíšova příchodu na svět počalo ono skryté tajemství odhalovat, uviděl prorok Simeon. Ježíš  byl největším učitelem a hlasatelem  Božího království, že  do Božího království jsou povoláni vstoupit všichni lidé,  že do něj mohou být přijati lidi ze všech národů. A jako prvním je zvěst o tom zjevena těm nejchudším. Oni jsou nejvnímavější ke slovu Ježíšovu. Oni mu rozumí lépe než ti nejmoudřejší a  nejrozumnější. Ježíš sdílí život chudých, od jeslí až po kříž. Zná hlad, žízeň a nedostatek.K bohatě prostřenému stolu zve Ježíš na hostinu je i hříšníky, kteří se k němu s pokorou obracejí. Slovem i skutkem jim ukazuje bezmezné milosrdenství svého Otce k nim. Nejvyšším důkazem jeho lásky bude Ježíšovo obětování vlastního životana odpuštění našich hříchů. Pán Ježíš přibližuje to, co se týká Božího království a našeho lidského vztahu k němu, a při tom používá v mnoha podobenstvích obrazy z běžného lidského života s jeho světlými i stinnými stránkami. Je třeba chtít mu rozumět, chtít se něco o Božím království dovědět. Podobenství jsou pro člověka jako zrcadla a jejich skrytým jádrem je Ježíš a přítomnost království už v tomto světě. Vstupme i my do jeho království. Staňme se Kristovými učedníky, abychom tajemství nebeského království poznali.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, podle projektu ČBK „Učící se církev“ a k bližšímu zamyšlení uloženo v archivu na Signálech viz: https://matonick.signaly.cz/1502/kristus-ucitel-tema-76-ke

 

Zobrazeno 141×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio