Témata k nedělní a sváteční liturgii

JEŽÍŠ – PRAVÝ BŮH A PRAVÝ ČLOVĚK - TÉMA 87 - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – 25.3.2021

24. 3. 2021 17:50

Bůh přijal v Ježíši na sebe smrtelné lidské tělo, sdílel s námi náš pozemský úděl, trápení a smrt. Ve všem se stal jedním z nás – s výjimkou hříchu. Jen pohledem víry můžeme odhalit tajemné důvody, pro které Bůh chtěl, aby se jeho Syn ve prospěch spásy všech lidí  narodil z Marie Panny. Skrze přirozenost své matky získal Ježíš své lidství a stal se pravým člověkem. Poněvadž při jeho vtělení měl absolutní iniciativu Bůh a Ježíšovým Otcem je pouze Bůh, zůstal Ježíš i pravým Bohem. 

Ježíšem,  počatým v těle Panny Marie z Ducha svatého, začíná nové stvoření.  Kristovo lidství je od samého početí zcela naplněno Duchem svatým. Kristovým početím  je zahájeno nové zrození  generace adoptivních  Božích dětí, uskutečněné  účastí na božském životě v Duchu svatém. Panna Maria se stává novou Evou, matkou Spasitele,  všech živých,   matkou Církve.  Maria je vpravdě „Matka Boží“, protože je matkou vtěleného věčného Božího Syna, který je sám Bohem.             

Církev  musela celá dlouhá staletí  čelit  různým bludům a nesprávným názorům, popírajícím Kristovo pravé lidství, nebo tvrdícím, že Ježíš je Božím synem pouze adoptivním. Proti všem mylným učením si církev  uchovala víru, že Ježíš je neoddělitelně  zároveň pravý Bůh a pravý člověk. Že je skutečně Božím Synem, který se stal člověkem, naším bratrem, aniž přestal být Bohem, naším Pánem.

.Až Chalcedonský sněm (451) stanovil jako článek víry: „Jeden a týž Ježíš Kristus je dokonalý v božství a lidství, pravý Bůh a pravý člověk, mající duchovou duši i tělo s jejich mohutnostmi. Jeden a týž Ježíš Kristus je podstatně rovný Bohu Otci a podstatně rovný nám lidem… Vyznáváme jednoho a téhož Ježíše Krista, Syna a Pána.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, podle projektu ČBK „Učící se církev“a k bližšímu zamyšlení je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1503/jezis-pravy-buh-a-pravy

Zobrazeno 125×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio