Témata k nedělní a sváteční liturgii

MRAVNÍ ZÁKON - TÉMA 83 - 3. NEDĚLE POSTNÍ - 7.3.2021

6. 3. 2021 18:13

Mravní zákon předepisuje člověku základní pravidla chování. Je přísný ve svých přikázáních a laskavý ve svých příslibech. Zdrojem věčného mravního zákona je Bůh. Svou plnost a svou jednotu pak nachází v Kristu. Do duše každého jednotlivého člověka je vepsán „přirozený zákon“, který dovoluje člověku rozumem rozlišovat, co je dobré a co je zlé, co je  pravda a lež. Uděluje mu schopnost správně ovládat své činy. Poukazuje na podstatná závazná pravidla, která mravní život řídí. Klade základy jejich práv a základních povinností. V různých kulturách pojí lidi mezi sebou a ukládá jim i přes nevyhnutelné rozdíly  společné zásady správného chování. Protože přirozené poznání bývá často zakaleno hříchem a lidskou slabostí, potřebuje člověk Boží pomoc a působení Ducha svatého, aby dokázal jasně a bezprostředně příkazy přirozeného zákona vnímat.

Mnoho pravd, které jsou rozumu přirozeně přístupné a které jsou potvrzeny jako Boží zákon, obsahuje Starý zákon. Bůh si vyvolil lid Izraele, aby mu v něm svůj Zákon zjevil a aby tak mohl svůj lid připravit na Kristův příchod. Předpisy Starého zákona jsou shrnuty v desateru Božích přikázání, které zakazují vše, co odporuje lásce k Bohu a k bližnímu, a předpisují to, co je pro ni podstatné. Starý zákon ohlašuje  dílo osvobození od hříchu, které se naplní  v Kristu.  Je přípravou na evangelium o spáse člověka, jehož Boží vůle zaměřuje na cestu do nebeského království. 

Vrcholným zdokonalením  božského, přirozeného a Starého zákona je Nový zákon. Je dílem Kristovým. Duch svatý jej vkládá přímo do myslí a srdcí lidí: „Svoje zákony jim vložím do mysli, do srdce jim je napíšu. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem!“(Žid 8,8.10). MilostíDucha svatého  v nás Nový zákon i působí.  Učí nás , co máme dělat a uděluje nám schopnost to plnit. Zjemňuje, překonává a přivádí Starý zákon k dokonalosti a naplňuje Boží přísliby tím, že je povyšuje a zaměřuje k „nebeskému království“. Nový zákon je nazýván zákonem lásky, milosti a svobody. Ukládá jednat z lásky, uděluje  sílu milosti  prostřednictví víry a svátostí k jednání a osvobozuje od dodržování starých obřadních  a právních předpisů.Obsahuje i evangelijní rady , zaměřené k odstranění všeho, co by mohlo překážet růstu lásky k Bohu a k bližnímv souladu s povoláním každého jednotlivce.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, podle projektu ČBK „Učící se církev“ a k bližšímu zamyšlení je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1503/mravni-zakon-tema-81-k

Zobrazeno 91×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio