Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - TÉMA 88 - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 11.4.2021

10. 4. 2021 20:53

Zmrtvýchvstání, završující Ježíšův lidský život, je ústřední pravdou naší víry. Kristus vstal do nového způsobu bytí, které přesahuje tento svět. Na jeho vzkříšení se podílely všechny tři božské osoby. Bůh Otec svou mocí “vzkřísil” svého Syna (Sk 2,24) a uvedl jeho lidství do společenství Nejsvětější Trojice. Ježíš se s konečnou platností “duchem svatosti prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých (Srov. Řím 1,4). Uskutečnil vlastní vzkříšení svou božskou mocí. Řekl: “Dávám svůj život a zase ho přijmu nazpátek… Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout”(Jan 10,17-18). Svatý Pavel zdůrazňuje projev Boží moci jako dílo Ducha, který oživil Ježíšovo mrtvé lidství a povolal ho do oslaveného stavu.

Ježíšovým zmrtvýchvstáním se změnil svět: „Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. A když smrt ztratila nad Ježíšemsvou moc, přišla o svou moc i nad námi, pokud patříme k Ježíšovi.“ ( Srov. Řím 6,9). Křesťané i proto vyznávají zmrtvýchvstání Krista, protože jim slíbil Ježíš, že budou vzkříšeni v poslední den a obdrží totéž oslavené tělo jako Ježíš k věčnému životu (1 Kor 15,20-58 ). Věří Písmu: „A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání , marná je naše víra“(Srov. 1 Kor 15,14).

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, podle projektu ČBK „Učící se církev“ a k bližšímu zamyšlení je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1504/zmrtvychvstani-dilo-nejsvetejsi-trojice-tema

Zobrazeno 123×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio