Témata k nedělní a sváteční liturgii

26.5. 2021 středa - SV. FILIP NERI, KNĚZ – PAMÁTKA

26. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl učedníkům: „Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."

(Marek).

 Někteří Ježíšovi učedníci si přáli, aby jim Ježíš zajistil výsadní postavení. V Ježíšově podání však pro jeho následovníky platí: Vládnout znamená sloužit. A čím vyšší postavení chce člověk získat, tím víc pokory a ochoty sloužit musí mít. Za vzor nedává Pán Ježíš nikoho menšího než sám sebe. Ježíš přišel s nezištným úmyslem jako ten, kdo si nechce nechat sloužit, ale kdo přichází, aby sloužil. Dal to najevo celým svým pozemským životem. Přestože ve světě se mnozí ucházejí o moc a výhodné postavení, ve kterém chtějí nechat pocítit svou důležitost svým podřízeným. Mezi vámi však tomu tak nebude. To řekl Ježíš. Ale mezi námi tomu tak je. Začíná to nadřazeností a neochotou sloužit v rodinách, proniká to do celé společnosti a ani svatá církev není uchráněna stejného pokušení, kterému byli vystaveni učedníci. Touha po moci a záměr dát pocítit druhým, že mám nad ním převahu, byla, je a asi i bude něčím, co kazí Boží království zde na zemi. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě slova -středa 24.5.2021 

1. čtení:  Sir 36,1-2a.5-6.13-19

Žalm  79,8.9.11.13,  odpověď: Ukaž nám, Pane, světlo svého slitování.

Evangelium: Marek 10,32-45

Zobrazeno 85×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio