Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH JE LÁSKA – DOBRO SAMO - TÉMA 92– 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 9.5.2021

8. 5. 2021 12:05

Bůh se  člověku zjevil a zjevuje v mnoha podobách. Je nejvýš milosrdný a věrný, plný slitování a milostivý, je pravda a láska. Žádné jiné náboženství neprohlašuje to, co křesťanství: „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8). Víra se pevně drží tohoto tvrzení, přestože zkušenost utrpení a zla ve světě vede lidi k pochybnostem o tom, zda Bůh je skutečně láska. Ústy proroka Izaiáše Bůh sděluje svému lidu: „Protože ses v mých očích stal drahým a slavným, miluji tě a dám za tebe a tvůj život mnohé lidi a národy. Neboj se, neboť já jsem s tebou“ (Iz 43,4-5). Láska Boha k Izraeli je přirovnávána k lásce otce k vlastnímu synovi.Je to mnohem mocnější láska, než jakou má matka k vlastním dětem. „Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syny vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu! (Iz 49,15-16a).

Boží láska je věčná. Miluje nás stále, bez přestání, bez ohledu na to, jak jsme dokonalí. Miluje nás dokonce i tehdy, když něco zkazíme. „I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí“(Iz 54,10).

Papež Benedikt XVI. ve svém poselství věřícím v encyklice „Deus caritas est“ (Bůh je láska), datovaném  25.12.2005 ke slavnosti Narození Páně, pojednává o křesťanské lásce. Encyklika přichází s poukazem na láskyplný vztah Boha k člověku v době, kdy mnoho sil ve světě podněcuje k nenávisti a násilí ve jménu Božím. Papež připomíná, že láska k bližnímu patří k podstatě katolické církve stejně jako vysluhování svátostí a zvěstování evangelia. Bůh je láska, a kdo zůstává  v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm (1 Jan 4,16).

Vrcholem svědectví o Boží lásce a jeho dobroty k nám je skutečnost, že Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem a za nás zemřel. Smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista ale iniciativa Boží náklonnosti k nám nekončí. "Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán"(Řím 5,5). Touto láskou nás miluje Bůh a současně způsobuje, že my jsme uschopňováni rovněž milovat jeho a své bližní. Je to nový způsob schopnosti milovat. Jsme zváni a uschopňováni k tomu, abychom na Boží lásku odpověděli a vstoupili s ním do skutečně důvěrného vztahu. 

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev“ a je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1505/buh-je-laska-dobro-samo

Zobrazeno 81×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio