Témata k nedělní a sváteční liturgii

K NADPŘIROZENÝM SKUTKŮM JE NUTNÁ MILOST (POMÁHAJÍCÍ) - TÉMA 91 - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2.5.2021

1. 5. 2021 11:00

Milostí rozumíme Boží láskyplný dar, jímž nás Bůh pozvedá k účasti na svém životě a uschopňuje nás jednat z lásky k němu. Je to pomáhající síla, kterou nás zahrnuje. Skrze kříž a vzkříšení Ježíše Krista nám Bůh věnuje veškerou svou lásku a dává se nám v milosti. Milost je všechno to, co nám Bůh dává, aniž bychom si to zasloužili.

Je to přízeň, nezasloužená pomoc, kterou nám Bůh dává, abychom odpověděli na jeho nabídku stát se Božími dětmi. Působením milosti Boží můžeme být účastni na Božím životě.Milost zahrnuje i rozmanité dary, které nám Bůh uděluje, aby nás připojil ke svému dílu, aby nás uschopnil ke spolupráci na spáse druhých a na růstu církve. Mezi ně patří i zvláštní milosti zvané charizmata.

Do naší duše vlévá Bůh milost Duchem svatým už při křtu a tím ji posvěcuje – zbožšťuje. Jako stálý dar získáváme křtem trvalou a nadpřirozená disposici, kterou křesťan vlastní a která jeho duši od  křtu uzpůsobuje ke zdokonalování  působením Ducha svatého. Činí ji schopnou žít s Bohem a jednat z lásky k němu. Takový člověk pak aktuálně žije a jedná podle Božího nabádání a s jeho pomocí. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista“(2 Kor 5,17-18). Duch je darem pro nás a my máme mocí Ducha být darem pro druhé, nástrojem přívětivosti, smíření a odpuštění. Necháme-li svoji existenci proměnit Pánovou milostí, protože Pánova milost nás proměňuje, nemůžeme si držet pro sebe světlo, které vychází z Jeho tváře, ale necháváme je proudit, aby osvěcovalo druhé.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro nedělní  mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnovy projektu ČBK „Učící se církev“. Je uloženo na Signálech: https://matonick.signaly.cz/1504/k-nadprirozenym-skutkum-je-nutna

Zobrazeno 128×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio