Témata k nedělní a sváteční liturgii

KE SLOVU NA STŘEDU PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 19.5.2021

19. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš  se modlil: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. (Jan).

V dnešním evangeliu je Ježíš ve své modlitbě mimořádně znepokojen nad mocí světa a nad jeho možným vlivem na jeho učedníky. Ve světě působí zlý duch – duch lži, jenž se vší silou vzpírá pravdě, kterou je sám Kristus. Učedníci jsou v nesnadné situaci: mají žít ve světě, ale nesmějí se jím nakazit. Jejich posilou je Ježíšova modlitba, jeho slovo a jeho Duch. Ježíšovo slovo a jeho Duch i dnes nám pomáhají poznávat pravé tváře světa a správně rozlišovat mezi vnuknutími Ducha svatého a lstivými úklady zlého – mezi Božími poselstvími a ďáblovou lží. Jistota, že se správně orientujeme, se umocňuje tím, že k Božímu slovu a ke svatému Duchu nemusíme přistupovat osamoceně, ale přijímáme je v rámci společenství Ježíšových učedníků, vytvářejících posvátné společenství církve.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě slovana středu po 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  –  19.5.2021 

1. čtení:  Skutky apoštolů  20,28-38

Žalm  68,29-30.33-35a.35b-36c,  odpověď: Pozemské říše, zpívejte Bohu.

Evangelium: Jan 17,11b-19

Zobrazeno 78×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio