Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLOVO ZE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle - 23.5.2021

23. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. (Skutky apoštolů).

V textu z úryvku prvního čtení je Duch svatý představen jako plnost, je naplněním Božích zaslíbení. Jako silný vítr naplňuje dům i všechny, kdo v něm přebývají. Jako oheň, doprovázející Boží zjevení, se rozděluje do ohnivých jazyků, usazuje se nad každým z přítomných a uschopňuje je hovořit zapáleným slovem a různými jazyky. Dar slova, první charisma Ducha svatého, vede ke chvále Boha Otce a ke zvěstování evangelia, aby se prostřednictvím Ježíšových učedníků mohli všichni lidé otevřít víře. Duch svatý vstupuje do srdcí Ježíšových učedníků a přetváří je tak, aby byli schopní poznávat cestu, kterou chce Bůh přivést všechny národy k plnému společenství s ním v jednotě víry v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, aby po této cestě věrně kráčeli a aby ji zvěstovali druhým.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě slova - Slavnost seslání Ducha svatého  –  neděle 23.5.2021 

1. čtení:  Skutky apoštolů 2,1-11

Žalm 104,24-34, odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země.

2. čtení: 1 Korinťanům 12,3b-7.12-13

Evangelium: Jan 20,19-23

Zobrazeno 67×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio